දෙයියෝ සාක්කි

බසයේ ටිකට්ටුව ගන්න විරිදුකරුට සල්ලිදීලා

බසයේ ටිකට් කඩන කොන්දොස්තර මහතා යැයි සිතා බසයට ගොඩවූ විරිදුකරුවකුට ටිකට් ගැනීමට මුදල් දීමේ

ප‍්‍රා. සභා මන්ත‍්‍රී වැටී සිටියදී මැරුණු ඉත්තෑවත් අරන් ගම්මු මාරුවෙලා

ඔහු මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතනයක

මගුල්ගෙදරදී සප්පායම් වී එළිවනතුරු ගෙදර හොයලා

මඟුල් ගෙදරකට සහභාගිවී අධික බීමතින් පාන්දර දෙකට

සාදයේදී තරුණියක් එක්ක මුකුළු කළැයි බිරියට ඩෝං ගිහින්

අලූතින් විවාපත්වූ තරුණයෙකි. ඔහුට මිතුරකුගේ

More News »

add_one