දෙයියෝ සාක්කි

ඡන්ද ලකුණ ඉදිරියේ බෑනාගේ උපදෙස් අනුව ඇඟිලි සලකුණ තියලා

සබරගමුව පළාතේ පිටිසර ගම්මානයක ජීවත්වූ මේ ඡන්ද දායකයා කුඩා කාලයේ සිට ඉගෙනීමට කැමැත්තක් නොදක්වා

Generic placeholder image

කරු සමුගනී..

2020-08-04 11:29:00

More News »

add_one