දෙයියෝ සාක්කි

තරුණයන් දෙදෙනා වැටුණු ළිඳේ කුකුළෙකුත් ඉඳලා

මහා රාත‍්‍රීයේ දී අඩි 20ක් ගැඹුරු ළිදකට වැටුණු 23 හැවිරිදි තරුණයන් දෙදෙනකු ආධාර ඉල්ලා කෑ ගසද්දී 

සූර්පිට ගෙදර යන්න ඇවිත් පිට පළාතක බසයක නැඟලා

නිල ඇඳුම සහිත රාජකාරියක යෙදෙන දෙදෙනෙක් සවස සේවා විවේකය අතරතුර හමුවූහ.

More News »

add_one