දෙයියෝ සාක්කි

පොලිසියෙන් ගැලවෙන්න නවාතැන් දුන් අයගේ නිවෙසත් ශුද්ධ කරලා

අහිංසකයින් අත්අඩංගුවට ගන්නවා යයි කියමින් පොලිසියට බැන බැන සොරකුට පොලිසියෙන් වහන්වීමට සිය නිවසේ

ආණ්ඩුවේ කන්තෝරුවක ලොක්කියක් තීන්ත පෑඩයෙන් කෝල් කරලා

ජංගම දුරකථන යැයි සිතා කාර්යාලයේ තිබූ සීල් ගසන තීන්ත පෑඩය හදිසියේ තම අත්බෑගයේ

මගහැරුණු දුරකතන ඇමතුම තරුණයකුගේ ලක්ෂ 1 1/2 කට විදලා

මගහැරුණු දුරකතන ඇමතුමකින් හාදවී පෙම්වතාගෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ එකහමාරක මුදලක් ලබාගෙන පෙම්වතා මග

More News »

add_one